Жемнэт - Монголын Үндэсний мэдээлэл холбооны сүлжээний анхдагч компани

ХОЛБОГДОХ
Mongolia Map Gemnet

Суваг түрээс

Монгол улсын урд хилээс хойд хил хүртэл 1118 км урттай,  1+1 хамгаалалттай шилэн кабель бүхий 100% найдвартай дамжуулах сүлжээтэй. 

400Gb хүртэл өргөтгөх боломжтой DWDM төхөөрөмж, 2.5Гб багтаамжтай SDH төхөөрөмж бүхий хүчирхэг дамжуулах системтэй. 

Дотоодын мэдээлэл холбооны зах зээлд E1, FE-10/100, STM-1, STM-4, STM-16, STM-64 түвшний өндөр хурдаар яриа болон интернэтэд  зориулагдсан хот хоорондын тоон суваг түрээслүүлэх үйлчилгээг сүлжээ компаниудад хүргэж байна. 

100% найдвартай сүлжээг санал болгож байна.

Огноо: 2012-10-17
Facebook like