Жемнэт - Монголын Үндэсний мэдээлэл холбооны сүлжээний анхдагч компани

ХОЛБОГДОХ
Mongolia Map Gemnet

Интернет Бөөний Худалдаа

АНУ-ын Level3, Франкфурт дахь Global Crossing компаниудын интернэтийн үндсэн порттой шууд холбогдож, бие биенээсээ үл хамаарах 2 чиглэлээр портын хамгаалалт хийгдсэн. 

Аль нэг чиглэлд интернэт порт болон шилэн кабелийн сүлжээнд гэмтэл гарах үед автоматаар нөгөө чиглэл рүү шилжих 1+1 Best Path Back up BW хамгаалалттай.  

Өндөр найдваржилттай, нөөц хамгаалалттай интернэтийн урсгалыг интернэт үйлчилгээ үзүүлэгч компаниудад хүргэж байна. 
Бид интернэт үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудыг дэмжих зорилгоор  урамшуулал, хямдралыг зарлан ажилладаг нь манай үйлчлүүлэгч компаниудын талархлыг хүлээсэн ажил болж байна.

Огноо: 2012-10-17
Facebook like