Жемнэт - Монголын Үндэсний мэдээлэл холбооны сүлжээний анхдагч компани

ХОЛБОГДОХ
Mongolia Map Gemnet

Зөвлөгөө

И-мэйл ашиглах заавар

И-мэйл ашиглах заавар Үндсэн цонх Имэйлийн нэр, нууц үгээрээ холбогдсоны дараа харагдах цонхны дээд хэсэгт имэйлтэй ажиллах үндсэн хэрэгслүүд байрлана.Үүнд: Archive - И-мэйл архивлах Report spam - Хүсээгүй И-мэйлийг мэдээлэх Delete - Устгах To Do List - Цонхны зүүн талд Bulletins мэдээллийн самбар, ажлын төлөвлөгөө болон шуудангийн дараах хайрцгууд байрлана. Inbox - Ирсэн захианы хайрцаг Drafts - Ноорог захианы хайрцаг Sent Mail - Илгээсэн захианы хайрцаг Trash - Устгасан захианы хайрцаг Starreed - Одоор тэмдэглэсэн Chats - Чат Spam - Хүсээгүй И-мэйл Шуудангийн хайрцаг бүрийн ард тухайн хайрцган дахь ...

Алдсан утсаа олох арга

Алдсан утсаа олох арга Санаандгүй байдлаар утсаа гээх, хулгайд алдсан тохиолдолд бид дэмий л харамсаад өнгөрдөг. Тэгвэл бидэнд алдсан утсаа олох боломж байгааг дуулгая.  Та iPhone загварын утастай бол хэн нэгний адилхан утсанд Find my iPhone Applications суулгаад Apple-ийн айдигаа ашиглаж Google map-ийн тусламжтайгаар олж болно. Харин iPhone, Samsung-аас бусад төрлийн андройд утастай болwww.androidlost.com сайтад бүртгүүлсэн байх шаардлагатай.  Samsung загварын утастай хүмүүс www.samsungdive.comсайтад бүртгүүлснээр утсаа хаясан тохиолдолд тухайн утсыг олсон хүн wireless эсвэл 3G ашиглах үед амархан олно. Тиймээс та яг ...
Facebook like